Profil zadavatele: město Cheb

  • Název: město Cheb
  • IČO: 00253979
  • Adresa:
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
    35020 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206356
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-cheb

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva o dílo Odvodnění plochy lukostřeleckého areálu LK Eska Cheb Dokument PDF SOD Algon a.s..pdf 491.55 KB
Smlouva o dílo Jihovýchodní obchvat Cheb – objekty města SO 120, SO 410, SO 412, SO 413 Dokument PDF SOD-sign.pdf 6.41 MB
Smlouva, její změny a dodatky
Kupní smlouva - LB nábytek a vybavení - uzavřeno dne 02.07.2014 Dokument PDF Kupní smlouva - LB nábytek a vybavení.pdf 1.02 MB
Smlouva o dílo Výměna meziokenních výplní na budově 3. ZŠ, Malé náměstí 3, v Chebu Dokument PDF SOD.pdf 2.87 MB
Smlouva o dílo Chebský hrad - sanace severní stěny královského paláce Dokument PDF SoD sanace severní stěny.pdf 736.42 KB
Smlouva o dílo Výměna meziokenních výplní na budově 1. ZŠ, ul. Americká 36 v Chebu Dokument PDF Smlouva o dílo.pdf 3.04 MB
Smlouva o dílo Stavební úpravy sociálních zařízení budovy pro 1. stupeň 5. ZŠ v Chebu Dokument PDF SOD.pdf 2.61 MB
Smlouva o dílo MŠ 26.dubna - spojovací krček Dokument PDF podepsaná SOD.pdf 9.73 MB
SOD revize dětských hřišť 2014- 2017 Provádění revizí na dětských hřištích v majetku města Cheb. Dokument PDF SOD Revize 2014 - 2017.pdf 5.22 MB
Smlouva o dílo Projektová dokumentace na zateplení základní školy 1. ZŠ Americká 36, Cheb Dokument PDF SOD 1. ZŠ.pdf 3.48 MB
Smlouva o dílo Odvětrání suterénního zdiva - obnova větracího kanálku, dešťová kanalizace a drenáže. Dokument PDF Knihovna Cheb odvětrání,kanalizace SoD.pdf 2.99 MB
Hřiště street workout Cheb Dokument PDF SOD-SW hriste.pdf 4.23 MB
Dodatek č.1 Odvětrání suterénního zdiva - obnova větracího kanálku, dešťová kanalizace a drenáže. Dokument PDF Knihovna Cheb - Odvodnění, odvětrání Dodatek č.1.pdf 1.14 MB
smlouva o dílo Františkáni okno č.16 oprava ostění Dokument PDF okno č.16 SoD ostění.pdf 3.32 MB
Smlouva o dílo Smlouva o dílo - výstavba podzemních kontejnerů SO 02, SO 03, SO 04 Dokument PDF smlouva kontejnery_signed.pdf 533.67 KB
Kupní smlouva - 1 nový osobní automobil Dokument PDF Kupní smlouva - 1 nový osobní automobil.pdf 343.61 KB
Smlouva o dílo Zajištění severní stěny z vnitřní strany Královského paláce Dokument PDF GEMA ART GROUP a.s. .pdf 516.31 KB
Smlouva o dílo - PD Projektová dokumentacena úpravu komunikace Cheb - Háje, ul. Zemědělská Dokument PDF PD Zemědělská.pdf 795.52 KB
Smlouva o dílo PD PD - Areál TJ Lokomotiva Cheb - etapa I - Rekonstrukce haly s přístavbou šaten a nové hřiště s umělým povrchem Dokument PDF SOD-PD-Areál Lokomotiva.pdf 584.94 KB
Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny 2.základní škola Cheb, Májová 14 Dokument PDF 2. ZŠ Cheb, Májová 14_signed.pdf 845.78 KB
PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje dodatek č.3 k PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje Dokument PDF Dodatek č. 3.pdf 153.02 KB
PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje dodatek č.2 k PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje Dokument PDF dodatek č. 2.pdf 148.15 KB
dodatek k SOD Zajištění severní stěny z vnitřní strany Královského paláce Dokument PDF dodatek č.1 palác.pdf 154.97 KB
PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje dodatek č.1 k PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje Dokument PDF dodatek č. 1.pdf 154.40 KB
PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje Smlouva o dílo na projektovou dokumentace Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje Dokument PDF SOD.pdf 533.09 KB
SOD - studie přístavby knihovny v Chebu Dokument PDF SOD_přístavba knihovny_A69.pdf 574.84 KB
dodatek k SOD Františkáni okno č.16 oprava ostění Dokument PDF dodatek č.1 SoD okno č.16 oprava ostění.pdf 72.21 KB
Kupní smlouva - nákup 2 ks nových osobních automobilů Dokument PDF Kupní smlouva - nákup 2 ks nových osobních automobilů_signed.pdf 3.05 MB
SOD - PD Krajinná výstava 2016 - II.etapa - I.Fáze SOD - Krajinná výstava 2016 - II.etapa - I.Fáze - projektová dokumentace Dokument PDF SOD_sign.pdf 582.26 KB
Smlouvy na dodavatele elektrické energie na roky 2016 až 2018 - 1. část Archiv ZIP Smlouvy na dodavatele elektrické energie na roky 2016 až 2018 - 1. část.zip 47.16 MB
Smlouvy na dodavatele elektrické energie na roky 2016 až 2018 - 2. část Archiv ZIP Smlouvy na dodavatele elektrické energie na roky 2016 až 2018 - 2. část.zip 43.97 MB
Smlouvy na dodavatele elektrické energie na roky 2016 až 2018 - 3. část Archiv ZIP Smlouvy na dodavatele elektrické energie na roky 2016 až 2018 - 3. část.zip 39.18 MB
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze dne 9.9.2015 Dokument PDF Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze dne 9.9.2015.pdf 355.53 KB
Příloha č. 1 dodatku - k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze dne 9.9.2015 Dokument PDF Příloha č. 1 dodatku.pdf 294.57 KB
Chebský hrad - oprava východní stěny zajištění havarijního stavu východní stěny z vnitřní strany Královského paláce Chebského hradu Dokument PDF Chebský hrad - oprava východní stěny.pdf 724.92 KB
vnitroblok Hradební - plot výstavba plotu ve vnitrobloku navazujícím na Hradební ulici Dokument PDF vnitroblok Hradební - plot.pdf 590.42 KB
SOD - iF ideenFinden GmbH smlouva uzavřená v rámci VZMR "CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu". Dokument PDF Smlouva o dílo.pdf 4.81 MB
Dodatek č. 1 - ke smlouvě uzavřené v rámci VZMR "CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu". Dokument PDF Dodatek č. 1.pdf 84.09 KB
SOD - Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje smlouva uzavřena v rámci VZMR "Potenciál nákladní dopravy v česko-bavorském příhraničí" Dokument PDF SOD - Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.pdf 183.97 KB
Závěrkové listy - dodávka plynu od roku 2020 - 2021 - nákup zemního plynu byl realizován na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. formou společného nákupu - centralizované zadávání. Centrálním zadavatelem byl Karlovarský kraj. Dokument PDF Závěrkový list - plyn od r. 2020.pdf 1.58 MB
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ
Skutečně uhrazená cena za rok 2016 za veřejné zakázky Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - VN

Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - NN
Dokument PDF 20170307102905 - Kopie - cheb-1_signed.pdf 49.65 KB
Skutečně uhrazená cena za rok 2017 Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - VN

Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - NN
Dokument PDF Skutečně uhrazená cena 2017.pdf 200.57 KB
Skutečně uhrazená cena za rok 2018 za veřejné zakázky Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - VN

Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - NN
Dokument PDF Skutečně uhrazená cena za rok 2018 za veřejné zakázky.pdf 191.28 KB