Veřejné zakázky města Cheb

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Cheb.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava sloupů kamenné brány a plotu chebského hřbitova – kamenické práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2018 27.07.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2018 26.07.2018 10:00
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Chebu
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2018 25.07.2018 10:00
Dodávka nábytku, ICT a pomůcek, 1. ZŠ Cheb
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2018 08.08.2018 09:00
Dodávka nábytku, ICT a pomůcek, 3. ZŠ Cheb
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2018 07.08.2018 09:00
Dodávka nábytku a ICT, 4. ZŠ Cheb
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2018 09.08.2018 09:00
Dodávka nábytku pro 6. ZŠ Cheb
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2018 06.08.2018 08:00
Brána do nitra Země
podlimitní Příjem nabídek 25.06.2018 19.07.2018 10:00
Dodávka nábytku pro účely MěÚ Cheb
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2018 06.08.2018 10:00
Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/606 v městské části Cheb – Dolní Dvory - II. etapa
podlimitní Hodnocení 18.06.2018 09.07.2018 10:00
Stavební úpravy učeben, 4. ZŠ Cheb
podlimitní Hodnocení 13.06.2018 02.07.2018 10:00
Cyklostezka Cheb – Waldsassen, etapa IIIa – výstavba mostního objektu
podlimitní Příjem nabídek 06.06.2018 19.07.2018 09:00
Stavební úpravy bytového domu Mánesova 157/23 Cheb
podlimitní Hodnocení 04.06.2018 10.07.2018 10:00
Dodávka a montáž výtahů - Matěje Kopeckého 1203/5 a 1337/6, Cheb
podlimitní Vyhodnoceno 25.05.2018 13.06.2018 10:00
Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb-část AIS
nadlimitní Hodnocení 20.04.2018 05.06.2018 13:00
všechny zakázky