Veřejné zakázky města Cheb

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Cheb.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb-část AIS
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2018 05.06.2018 13:00
Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb-část VIRT
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2018 05.06.2018 13:30
Stavební úpravy učeben, 3. ZŠ Cheb
podlimitní Příjem nabídek 13.04.2018 03.05.2018 09:15
Stavební úpravy učeben, 6. ZŠ Cheb
podlimitní Příjem nabídek 13.04.2018 04.05.2018 09:00
Stavební úpravy učeben, 1. ZŠ Cheb
podlimitní Příjem nabídek 13.04.2018 03.05.2018 09:00
Stavební úpravy učeben, 4. ZŠ Cheb
podlimitní Příjem nabídek 13.04.2018 03.05.2018 09:30
Dodávka a montáž výtahů - Matěje Kopeckého 1203/5 a 1337/6, Cheb
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2018 02.05.2018 09:00
Brána do nitra Země
podlimitní Příjem nabídek 06.04.2018 02.05.2018 10:00
PD - Rekonstrukce ulice Kamenná, Cheb
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2018 23.04.2018 10:00
Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka stavby „Obnova Chebského hradu – 1. etapa – Obnova zdiva“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2018 18.04.2018 10:00
Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb
podlimitní Hodnocení 28.03.2018 18.04.2018 10:00
koordinátor BOZP - Areál Lokomotiva - přístavba šaten
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2018 05.04.2018 12:00
Zajištění TDI - Areál Lokomotiva - Přístavba šaten
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2018 04.04.2018 12:00
Modernizace WC hlavního sálu kina Svět
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2018 27.04.2018 10:00
Projektová dokumentace - Úprava svahu Starý Hrozňatov
podlimitní Vyhodnoceno 09.03.2018 05.04.2018 10:00
všechny zakázky