Veřejné zakázky města Cheb

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Cheb.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření AIS
nadlimitní Příjem nabídek 10.02.2020 19.03.2020 09:00
Arboristické práce 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 11.02.2020 12:00
Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 01.04.2020 10:00
Letiště Cheb oprava TWY A-B-C-D-E
podlimitní Vyhodnoceno 10.01.2020 05.02.2020 10:00
Vnitroblok Sadová – stavební úpravy uhelny a vnitrobloku
podlimitní Hodnocení 09.01.2020 17.02.2020 10:00
Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III
podlimitní Hodnocení 09.12.2019 10.02.2020 10:00
Implementace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti MěÚ Cheb
nadlimitní Hodnocení 10.10.2019 14.11.2019 13:00
Dodání jídelních setů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2017 01.06.2017 09:00
všechny zakázky