Veřejné zakázky města Cheb

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Cheb.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PD - Rekonstrukce ulice Dyleňská v Chebu: úsek od č.p. 291 k pozemku č. 1746/3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.08.2019 02.09.2019 14:00
Rozšíření parkovacích míst + rekonstrukce VO v ul. Družstevní, Cheb
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2019 23.09.2019 10:00
Kostel sv. Kláry v Chebu – výměna střešní krytiny a oprava krovu
podlimitní Hodnocení 03.07.2019 14.08.2019 10:00
Koncepční řešení instalace poměrových měřidel a rozúčtování nákladů v objektech města Cheb
nadlimitní Hodnocení 03.07.2019 05.08.2019 10:00
Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská
podlimitní Hodnocení 03.07.2019 19.08.2019 10:00
Implementace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti MěÚ Cheb
nadlimitní Hodnocení 11.06.2019 12.07.2019 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení vnitroblok Kosmonautů
podlimitní Hodnocení 06.06.2019 08.07.2019 09:00
Generel zeleně
podlimitní Vyhodnoceno 03.05.2019 03.06.2019 14:00
Rekonstrukce MK Karlova a Dukelská, Cheb – I. etapa – MK Dukelská
podlimitní Vyhodnoceno 01.04.2019 26.06.2019 10:00
Dodání jídelních setů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2017 01.06.2017 09:00
všechny zakázky