Veřejné zakázky města Cheb

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Cheb.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/606 v městské části Cheb – Dolní Dvory - II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2018 09.07.2018 10:00
Výstavba podzemních kontejnerů – SO 04 ul. Obětí nacismu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2018 27.06.2018 09:00
Stavební úpravy učeben, 4. ZŠ Cheb
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2018 02.07.2018 10:00
Cyklostezka Cheb – Waldsassen, etapa IIIa – výstavba mostního objektu
podlimitní Příjem nabídek 06.06.2018 27.06.2018 09:00
Stavební úpravy bytového domu Mánesova 157/23 Cheb
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2018 10.07.2018 10:00
Dodávka a montáž výtahů - Matěje Kopeckého 1203/5 a 1337/6, Cheb
podlimitní Vyhodnoceno 25.05.2018 13.06.2018 10:00
Prováděcí projektová dokumentace odvodnění části hřbitova v Chebu
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2018 06.06.2018 09:00
Stavební úpravy komunikace v ulici Valdštejnova, Cheb
podlimitní Vyhodnoceno 11.05.2018 11.06.2018 09:00
Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb-část AIS
nadlimitní Hodnocení 20.04.2018 05.06.2018 13:00
Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb-část VIRT
nadlimitní Hodnocení 20.04.2018 05.06.2018 13:30
koordinátor BOZP - Areál Lokomotiva - přístavba šaten
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2018 05.04.2018 12:00
Zajištění TDI - Areál Lokomotiva - Přístavba šaten
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2018 04.04.2018 12:00
Revitalizace parku Míru v Chebu -projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2017 14.11.2017 10:00
Dodání jídelních setů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2017 01.06.2017 09:00
všechny zakázky