Veřejné zakázky města Cheb

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Cheb.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Těžební činnost
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 08.11.2019 12:00
Pěstební činnost
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 08.11.2019 12:00
Implementace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti MěÚ Cheb
nadlimitní Příjem nabídek 10.10.2019 14.11.2019 13:00
Kanalizace Tršnice – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2019 02.10.2019 10:00
Rozšíření parkovacích míst + rekonstrukce VO v ul. Družstevní, Cheb
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2019 21.10.2019 10:00
Koncepční řešení instalace poměrových měřidel a rozúčtování nákladů v objektech města Cheb
nadlimitní Hodnocení 03.07.2019 05.08.2019 10:00
Dodání jídelních setů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2017 01.06.2017 09:00
všechny zakázky