Veřejné zakázky města Cheb

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Cheb.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace 2. ZŠ Cheb – výtah a zajištění bezbariérovosti
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 28.04.2021 10:00
Obnova Chebského hradu – 3. etapa
podlimitní Hodnocení 24.03.2021 15.04.2021 10:00
Stavební úpravy učeben na 2. ZŠ v Chebu
podlimitní Příjem nabídek 17.03.2021 16.04.2021 10:00
Stavební úpravy učeben na 6. ZŠ v Chebu
podlimitní Hodnocení 17.03.2021 13.04.2021 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Chebu
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2021 20.04.2021 10:00
Rekonstrukce MK Karlova, Cheb
podlimitní Vyhodnoceno 09.02.2021 15.03.2021 10:00
Obytná zóna na p.p.č. 2007/2 v k.ú. Cheb, ul. 17. listopadu
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2021 01.03.2021 10:00
LEVÝ BŘEH OHŘE – REVITALIZACE – atletický ovál - II
podlimitní Vyhodnoceno 03.02.2021 02.03.2021 10:00
Cyklostezka Cheb – Waldsassen, etapa IIIa – výstavba komunikace - II
podlimitní Hodnocení 20.01.2021 09.03.2021 10:00
Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb
podlimitní Vyhodnoceno 16.12.2020 05.03.2021 09:00
Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2020 06.05.2021 10:00
Dodání jídelních setů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2017 01.06.2017 09:00
všechny zakázky