Veřejné zakázky města Cheb

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Cheb.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PD - Lávka pro pěší a cyklisty přes kolejiště v ulici Dyleňská v Chebu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2018 29.01.2018 10:00
Demontáž stávající lávky pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2018 24.01.2018 09:00
Lesní hospodářské osnovy 2019 - 2029
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.12.2017 10.01.2018 13:00
Obnova Chebského hradu – 1. etapa – Obnova zdiva
podlimitní Hodnocení 07.11.2017 15.01.2018 14:00
Revitalizace parku Míru v Chebu -projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2017 14.11.2017 10:00
Dodání jídelních setů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2017 01.06.2017 09:00
všechny zakázky