Profil zadavatele: CHETES s.r.o.

  • Název: CHETES s.r.o.
  • IČO: 25208845
  • Adresa:
    Pelhřimovská 2268/1
    35002 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vozidlo o celkové hmotnosti do 18t s pohonem 4x4 vč. příslušenství na zimní údržbu
podlimitní Hodnocení 09.08.2022 20.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016