Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka plynu na období od 1. 1. 2024 do 1. 1. 2027 II
město Cheb
nadlimitní Vyhodnoceno 15.09.2023 21.09.2023 11:00
Nákup elektrické energie na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026 II
město Cheb
nadlimitní Vyhodnoceno 15.09.2023 21.09.2023 11:00
Rekonstrukce mostu CH-05 Most přes Ohři v Chebu
město Cheb
podlimitní Hodnocení 31.08.2023 19.09.2023 10:00
Dodávka kancelářského nábytku 2023
město Cheb
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2023 04.10.2023 10:00
Zajištění licencí a školení produktů Microsoft
město Cheb
podlimitní Vyhodnoceno 11.08.2023 29.08.2023 10:00
Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na 5. ZŠ Cheb – dodávka nábytku do učebny chemicko-fyzikální
město Cheb
nadlimitní Hodnocení 14.06.2023 19.07.2023 10:00
Inteligentní modulární platforma města Cheb
město Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 12.06.2023 10:00
Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na 5. ZŠ Cheb – stavební práce učebny fyziky a chemie, bezbariérové WC
město Cheb
podlimitní Zadáno 25.05.2023 15.06.2023 10:00
Dodávání nábytku a židlí - 2023
město Cheb
nadlimitní Zadáno 10.05.2023 21.06.2023 10:00
Průběžná a 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Cheb 2023 -2024
město Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2023 05.05.2023 10:00
Špalíček, Cheb změna užívání
město Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2023 25.04.2023 10:00
Učíme se ve stínu stromů
město Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2023 02.05.2023 09:00
Správa a údržba Klášterních zahrad II
město Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2023 14.03.2023 10:00
Cheb - obnova městského opevnění
město Cheb
podlimitní Zadáno 28.02.2023 20.03.2023 10:00
Oprava hydroizolace – Sládkova ul. č. p. 541/6, 580/4b, 579/4a a 161/2, Cheb - II
město Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 13.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››