Profil zadavatele: město Cheb

  • Název: město Cheb
  • IČO: 00253979
  • Adresa:
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
    35020 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206356
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-cheb

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cheb - obnova městského opevnění, 2. etapa
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 05.03.2024 10:00
Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na 5. ZŠ Cheb – stavební práce pavilon dílen, výtah a zajištění bezbariérovosti
podlimitní Vyhodnoceno 30.11.2023 03.01.2024 10:00
Služby přípravy studie proveditelnosti a technické specifikace pro projekt kybernetické bezpečnosti do NPO
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2023 05.12.2023 10:30
Modernizace ICT a konektivity ZŠ Cheb, Kostelní náměstí
nadlimitní Zadáno 14.11.2023 18.12.2023 10:00
Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb – II. etapa – fáze I.
podlimitní Zadáno 10.11.2023 19.12.2023 10:00
Posouzení stávající dokumentace ISVS úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2023 24.10.2023 10:00
Dodávka 213 ks IP telefonů dle specifikace č. 1 a 45 ks IP telefonů dle specifikace č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2023 04.10.2023 15:00
Dodávka plynu na období od 1. 1. 2024 do 1. 1. 2027 II
nadlimitní Vyhodnoceno 15.09.2023 21.09.2023 11:00
Nákup elektrické energie na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026 II
nadlimitní Vyhodnoceno 15.09.2023 21.09.2023 11:00
Obnova a vybudování autobusových zastávek MHD Skalka, sídliště
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 02.10.2023 10:00
Rekonstrukce mostu CH-05 Most přes Ohři v Chebu
podlimitní Zadáno 31.08.2023 19.09.2023 10:00
Dodávka kancelářského nábytku 2023
nadlimitní Zadáno 30.08.2023 18.10.2023 10:00
Zajištění licencí a školení produktů Microsoft
podlimitní Zadáno 11.08.2023 29.08.2023 10:00
DETEKCE PROVOZU FLOW
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2023 18.08.2023 09:00
Rozšíření kapacity stávajícího vysoce dostupného diskového úložiště TC města Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2023 18.08.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››