Profil zadavatele: město Cheb

  • Název: město Cheb
  • IČO: 00253979
  • Adresa:
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
    35020 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206356
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-cheb

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce MK Karlova, Cheb
podlimitní Příjem nabídek 09.02.2021 15.03.2021 10:00
Obytná zóna na p.p.č. 2007/2 v k.ú. Cheb, ul. 17. listopadu
podlimitní Hodnocení 08.02.2021 01.03.2021 10:00
LEVÝ BŘEH OHŘE – REVITALIZACE – atletický ovál - II
podlimitní Hodnocení 03.02.2021 02.03.2021 10:00
Cyklostezka Cheb – Waldsassen, etapa IIIa – výstavba komunikace - II
podlimitní Příjem nabídek 20.01.2021 09.03.2021 10:00
TDI a BOZP – Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2021 27.01.2021 09:00
Údržba travnatých ploch dětských hřišť
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2021 18.01.2021 12:00
Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb
podlimitní Příjem nabídek 16.12.2020 05.03.2021 09:00
Dodávka tepelné energie pro zimní stadion
podlimitní Zadáno 03.12.2020 17.12.2020 15:53
Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2020 08.03.2021 10:00
Správa a údržba areálu Goethův naučný lesopark
podlimitní Zadáno 10.11.2020 07.12.2020 09:00
Nákup silové elektřiny pro rok 2021 - 2023 pro město Cheb a jeho příspěvkové organizace
nadlimitní Zadáno 02.11.2020 02.11.2020 14:20
Rekonstrukce chodníku v ulici Družstevní, Cheb - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 02.11.2020 10:00
PD – výstavba nového mostního objektu CH-10 a odstranění stávajícího mostního objektu CH-10 Hrozňatov u Chebu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2020 26.10.2020 10:15
Senior doprava Cheb
nadlimitní Zadáno 12.10.2020 18.11.2020 10:00
PD – výstavba nového mostního objektu CH-08 a odstranění stávajícího mostního objektu CH-08 Slapany u Chebu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2020 26.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››