Profil zadavatele: město Cheb

  • Název: město Cheb
  • IČO: 00253979
  • Adresa:
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
    35020 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206356
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-cheb

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce a přístavba městské knihovny v Chebu - PD
nadlimitní Příjem nabídek 15.07.2020 20.08.2020 10:00
PD - Rekonstrukce sídliště Spáleniště - II. etapa, vnitroblok
podlimitní Hodnocení 15.06.2020 02.07.2020 10:30
PD - Rekonstrukce sídliště Spáleniště - II. etapa, odstranění stavby
podlimitní Hodnocení 15.06.2020 02.07.2020 10:00
Obnova střešního pláště kaple
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 10.06.2020 10:00
Odkanalizování objektu Vrázova č. p. 842/6, Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 08.06.2020 10:00
Svislé izolace 1. PP objektu Vrázova č. p. 842/6, Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 22.06.2020 10:00
Stavební úprava ulice Bezručova, Cheb
podlimitní Zadáno 18.05.2020 08.06.2020 10:00
Stavební úprava komunikace v ul. Obětí nacismu, Cheb
podlimitní Zadáno 18.05.2020 04.06.2020 08:00
TDI - Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 26.05.2020 10:00
Zajištění BOZP stavby: Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu – III
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 26.05.2020 10:15
Dodávání nábytku, židlí a kartoték
nadlimitní Hodnocení 06.05.2020 29.06.2020 10:00
Obnova Chebského hradu – 2. etapa - JZ kasemata, nové zastřešení
podlimitní Zadáno 20.04.2020 11.05.2020 10:00
Dodávání kancelářských potřeb - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 27.04.2020 10:00
Výsadba trvalkových záhonů na Šancích u Chebského hradu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 21.04.2020 12:00
Truhlářské práce pro MěÚ Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 15.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››