Profil zadavatele: město Cheb

  • Název: město Cheb
  • IČO: 00253979
  • Adresa:
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
    35020 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206356
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-cheb

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
AREÁL LOKOMOTIVA - DEMOLICE TRIBUNY
podlimitní Příjem nabídek 29.10.2019 04.12.2019 10:00
Implementace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti MěÚ Cheb
nadlimitní Hodnocení 10.10.2019 14.11.2019 13:00
Kanalizace Tršnice – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 02.10.2019 10:00
Oprava mostu CH-09 přes náhon ve Slapanech
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 18.09.2019 10:00
PD - Rekonstrukce ulice Dyleňská v Chebu: úsek od č.p. 291 k pozemku č. 1746/3
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2019 02.09.2019 14:00
Výměna střešní krytiny na domě č.p. 478
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2019 26.08.2019 10:00
Oprava schodiště v ul. Nerudova-Nad Řekou
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2019 09.08.2019 10:00
Rozšíření parkovacích míst + rekonstrukce VO v ul. Družstevní, Cheb
podlimitní Hodnocení 23.07.2019 21.10.2019 10:00
Kostel sv. Kláry v Chebu – výměna střešní krytiny a oprava krovu
podlimitní Zadáno 03.07.2019 14.08.2019 10:00
Koncepční řešení instalace poměrových měřidel a rozúčtování nákladů v objektech města Cheb
nadlimitní Vyhodnoceno 03.07.2019 05.08.2019 10:00
PD - Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa
podlimitní Zadáno 06.06.2019 24.06.2019 10:00
Autobusový záliv – ul. Průmyslový park, Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 03.06.2019 10:00
Generel zeleně
podlimitní Zadáno 03.05.2019 03.06.2019 14:00
Stavební úprava chodníků a MK, ulice Pivovarská, Cheb
podlimitní Zadáno 12.04.2019 06.05.2019 10:00
Vybudování výtahu ve 4. ZŠ, Hradební 14, Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2019 17.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››