Profil zadavatele: město Cheb

  • Název: město Cheb
  • IČO: 00253979
  • Adresa:
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
    35020 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206356
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-cheb

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 25 ks PC dle specifikace č. 1, 7 ks PC dle specifikace č. 2, 10 ks monitorů dle specifikace č. 3 a 5 ks monitorů dle specifikace č. 4
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 05.11.2021 09:00
Vnitroblok Hradební – Dlouhá, demolice garáží
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2021 27.10.2021 10:00
Revitalizace prostoru „Ohana“ sídliště Skalka v Chebu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2021 03.11.2021 10:00
Příprava zadávacích podmínek a organizace veřejné zakázky pro projekt "Rozšíření AIS 2“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 18.10.2021 09:00
Skatepark Cheb - LBO - II
podlimitní Hodnocení 06.10.2021 10.11.2021 10:00
Přestavba objektu bývalého KD Zlatý Vrch, Malé náměstí 2241/4, Cheb, na školní družinu a středisko volného času – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 14.10.2021 10:00
Arboristické práce – výchovné řezy v Chebu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2021 06.10.2021 10:00
Dodávka konektivity a ICT techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb
nadlimitní Hodnocení 20.09.2021 01.11.2021 10:00
Dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb
nadlimitní Hodnocení 20.09.2021 06.12.2021 11:00
Realizace přechodu současné verze GINIS Express Win na technologii databáze SQL
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 27.09.2021 10:30
Služby přípravy technické specifikace a studie proveditelnosti Kyber 2
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2021 07.10.2021 10:30
Pokládka chrániček a mikrotrubiček pro optický kabel v ul. Osvobození
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 17.09.2021 09:00
Stavební úpravy v ul. Májová, úsek mezi ulicemi Pražská a Svatopluka Čecha, a v ul. Sládkova, úsek mezi ulicemi Májová a Komenského, Cheb - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 10.08.2021 10:00
VO Cheb - EFEKT 2021
podlimitní Vyhodnoceno 28.07.2021 13.08.2021 08:00
Stavební úpravy objektu Koželužská 23, Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 09.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››