Profil zadavatele: město Cheb

  • Název: město Cheb
  • IČO: 00253979
  • Adresa:
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
    35020 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206356
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-cheb

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklostezka Cheb - Waldsassen, etapa IIIb - výstavba cyklostezky
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2021 14.06.2021 09:00
Dodávka nábytku a pomůcek pro 6. ZŠ Cheb
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2021 14.06.2021 10:00
Skatepark Cheb - LBO
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2021 09.06.2021 10:00
Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – etapa VI.C a část etapy VI.B
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 31.05.2021 10:00
Obnova Chebského hradu 3. etapa - TDS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2021 10.05.2021 10:00
Dodávání nábytku, židlí a kartoték - 2021
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 09.06.2021 10:00
Dodávka nábytku a pomůcek pro 2. ZŠ Cheb
nadlimitní Příjem nabídek 14.04.2021 24.05.2021 10:00
Modernizace 2. ZŠ Cheb – výtah a zajištění bezbariérovosti
podlimitní Vyhodnoceno 09.04.2021 28.04.2021 10:00
Obnova Chebského hradu – 3. etapa
podlimitní Hodnocení 24.03.2021 15.04.2021 10:00
Stavební úpravy učeben na 2. ZŠ v Chebu
podlimitní Hodnocení 17.03.2021 16.04.2021 10:00
Stavební úpravy učeben na 6. ZŠ v Chebu
podlimitní Vyhodnoceno 17.03.2021 13.04.2021 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Chebu
nadlimitní Hodnocení 16.03.2021 20.04.2021 10:00
Rekonstrukce MK Karlova, Cheb – koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 22.03.2021 10:00
Rekonstrukce MK Karlova, Cheb – TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 22.03.2021 09:00
Měřiče rychlosti – preventivní opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 10.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››