Profil zadavatele: město Cheb

  • Název: město Cheb
  • IČO: 00253979
  • Adresa:
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
    35020 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206356
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-cheb

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 30 ks NTB dle specifikace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2022 12.10.2022 09:00
Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022 - II
nadlimitní Vyhodnoceno 22.09.2022 24.10.2022 08:00
Výsadba stromů na hřbitově v Karlovarské ulici v Chebu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2022 10.10.2022 10:00
Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ - projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 13.09.2022 07.11.2022 10:00
Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - IV
nadlimitní Zadáno 09.09.2022 19.09.2022 10:00
Projekční práce pro obnovu veřejného osvětlení Cheb 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2022 19.09.2022 10:00
Výstavba popelnicových stání v Dolním Pelhřimově, Starém Hrozňatově a oprava popelnicového stání v Písečné ulici v Chebu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2022 07.09.2022 10:00
Změna č. 28 Územního plánu Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2022 18.08.2022 10:00
Dodávka tepelné energie do objektu Františkánského kláštera
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 16.06.2022 10:00
Dragounská 12: polyfunkční dům – stavební úprava se změnou užívání
podlimitní Zadáno 01.06.2022 21.06.2022 10:00
Údržba zeleně pro město Cheb
nadlimitní Zadáno 10.05.2022 13.06.2022 10:00
Výroba informačního bulletinu města Chebu – Chebské radniční listy
podlimitní Zadáno 03.05.2022 20.05.2022 10:00
Novostavba lávky CH-06, Lávka pro pěší – Zlatý Vrch, Cheb II
podlimitní Zadáno 08.04.2022 29.04.2022 10:00
Rozšíření AIS 2
nadlimitní Zadáno 17.12.2021 18.02.2022 11:00
Dodávka 25 ks PC dle specifikace č. 1, 7 ks PC dle specifikace č. 2, 10 ks monitorů dle specifikace č. 3 a 5 ks monitorů dle specifikace č. 4
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 05.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››