Profil zadavatele: město Cheb

  • Název: město Cheb
  • IČO: 00253979
  • Adresa:
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
    35020 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206356
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-cheb

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Příprava zadávacích podmínek a organizace veřejné zakázky pro projekt "Rozšíření AIS 2“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 18.10.2021 09:00
Přestavba objektu bývalého KD Zlatý Vrch, Malé náměstí 2241/4, Cheb, na školní družinu a středisko volného času – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 14.10.2021 10:00
Realizace přechodu současné verze GINIS Express Win na technologii databáze SQL
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 27.09.2021 10:30
Služby přípravy technické specifikace a studie proveditelnosti Kyber 2
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2021 07.10.2021 10:30
Pokládka chrániček a mikrotrubiček pro optický kabel v ul. Osvobození
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 17.09.2021 09:00
Stavební úpravy v ul. Májová, úsek mezi ulicemi Pražská a Svatopluka Čecha, a v ul. Sládkova, úsek mezi ulicemi Májová a Komenského, Cheb - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 10.08.2021 10:00
Úklidové práce – nové kanceláře v ulici Jiráskova 2, Cheb
nadlimitní Zadáno 17.06.2021 24.06.2021 10:00
Dodávka a instalace kamerových bodů
podlimitní Zadáno 16.06.2021 13.07.2021 10:00
Upgrade technologií kamerového dohledu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 22.06.2021 09:00
Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb - BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2021 04.06.2021 10:00
PD - Rekonstrukce a přístavba městské knihovny v Chebu
nadlimitní Zadáno 20.05.2021 22.07.2021 12:00
Obnova Chebského hradu 3. etapa - TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 10.05.2021 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Chebu
nadlimitní Zadáno 16.03.2021 20.04.2021 10:00
Údržba travnatých ploch dětských hřišť
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2021 18.01.2021 12:00
Dodávka tepelné energie pro zimní stadion
podlimitní Zadáno 03.12.2020 17.12.2020 15:53
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››