Veřejná zakázka: Dodávka plynu na období od 1. 1. 2024 do 1. 1. 2027 II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 889
Systémové číslo: P23V00000038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-051010
Datum zahájení: 15.09.2023
Nabídku podat do: 21.09.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka plynu na období od 1. 1. 2024 do 1. 1. 2027 II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst Zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy, včetně zajištění souvisejících služeb v plynárenství a přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele od okamžiku zahájení dodávky podle Energetického zákona a dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, a to včetně zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení stanovené do 1. 8. 2023 není žádný účastník zadávacího řízení dle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor majetkoprávní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Veřejné dokumenty