Veřejná zakázka: Vybudování FVE na objektu 6. základní školy v Chebu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 907
Systémové číslo: P24V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-012044
Datum zahájení: 19.03.2024
Nabídku podat do: 24.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování FVE na objektu 6. základní školy v Chebu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace a zapojení fotovoltaických systémů o celkovém výkonu 149 kWp, vč. instalace bateriového úložiště o kapacitě min 53,3 kWh a „chytrého“ měření na všech projektem dotčených místech.
Předmětem zakázky jsou instalace fotovoltaických systémů (FVE elektráren) o výše uvedeném jmenovitém výkonu, jejich připojení k distribuční soustavě a napojení na stávající elektrické rozvody objektů. Primárně bude vyrobená energie určená ke spotřebě v daném odběrném místě. Případné přebytky elektrické energie budou akumulovány do bateriového úložiště a dodávány zpět do distribuční sítě.
Ve všech odběrných místech (objektech dotčených projektem) bude provedena instalace prvků pro optimalizaci spotřeby vyrobené elektrické energie (tzv. "chytré" elektroměry s komunikací), umožňující monitorovat spotřebu elektrické energie v reálném čase (čtyřkvadrantní elektroměry monitorující spotřebu a výrobu daných odběrných míst). Údaje z elektroměrů budou zpracovávány automaticky pomocí PLC automatů, které vyhodnocují a zaznamenávají naměřená data v reálném čase a zpracovávají je podle aktuální výroby fotovoltaické elektrárny. K tomuto dodavatel nabídne SW řešení, které bude toto průběhové měření výroby FVE a spotřeb dotčených objektů realizovat v 15 minutových intervalech, vč. statistik měření s online přístupem přes webové rozhraní (Chrome, Explorer, FireFox apod).
Součástí předmětu zakázky tak je:
• dodávka a instalace fotovoltaických elektráren,
• dodávka a instalace bateriového úložiště,
• dodávka a instalace „chytrých“ elektroměrů monitorující spotřebu a výrobu daných odběrných míst, vč. dodávky, instalace a proškolení příslušného SW u všech projektem dotčených objektů (odběrných míst),
• uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,
• provedení revizí a vypracování revizní zprávy,
• vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci),
• vyhotovení, podání a administrace žádostí o první paralelní připojení u distributora elektrické energie.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zařízení, které nebylo předmětem odpisu, tedy zadavatel bude prvním uživatelem tohoto zařízení. Nesmí se jednat o repasované zařízení nebo zařízení, které již bylo používáno u jiných subjektů. Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude v platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky se řídit těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy