Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Těžební činnost
Lesy města Chebu, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2022 11.11.2022 12:00
Pěstební činnost
Lesy města Chebu, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2022 11.11.2022 12:00
Dodávka 30 ks NTB dle specifikace
město Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2022 12.10.2022 09:00
Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022 - II
město Cheb
nadlimitní Vyhodnoceno 22.09.2022 24.10.2022 08:00
Výsadba stromů na hřbitově v Karlovarské ulici v Chebu
město Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2022 10.10.2022 10:00
Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ - projektová dokumentace
město Cheb
nadlimitní Zadáno 13.09.2022 07.11.2022 10:00
Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - IV
město Cheb
nadlimitní Zadáno 09.09.2022 19.09.2022 10:00
Projekční práce pro obnovu veřejného osvětlení Cheb 2023
město Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2022 19.09.2022 10:00
Výstavba popelnicových stání v Dolním Pelhřimově, Starém Hrozňatově a oprava popelnicového stání v Písečné ulici v Chebu
město Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2022 07.09.2022 10:00
Vozidlo o celkové hmotnosti do 18t s pohonem 4x4 vč. příslušenství na zimní údržbu
CHETES s.r.o.
podlimitní Hodnocení 09.08.2022 20.09.2022 10:00
Změna č. 28 Územního plánu Cheb
město Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2022 18.08.2022 10:00
Dodávka tepelné energie do objektu Františkánského kláštera
město Cheb
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 16.06.2022 10:00
Dragounská 12: polyfunkční dům – stavební úprava se změnou užívání
město Cheb
podlimitní Zadáno 01.06.2022 21.06.2022 10:00
Údržba zeleně pro město Cheb
město Cheb
nadlimitní Zadáno 10.05.2022 13.06.2022 10:00
Výroba informačního bulletinu města Chebu – Chebské radniční listy
město Cheb
podlimitní Zadáno 03.05.2022 20.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››