Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace vnitřního prostoru sídliště Spáleniště
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 16.10.2018 08:00
Změna č. 19 Územního plánu Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 05.10.2018 09:00
Zajištění konektivity - 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ a 6. ZŠ
nadlimitní Zadáno 22.08.2018 25.09.2018 09:00
PD - Rekonstrukce ulice Kamenná, Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2018 29.08.2018 10:00
Zpracování úplných zadávacích podmínek pro projekt „Kybernetická bezpečnost“ - 10. výzva IROP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 25.06.2018 15:00
Služby odborné konzultace a dozoru implementace pro projekt „Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Chebu“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 25.06.2018 10:00
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2018 06.06.2018 10:00
Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb-část AIS
nadlimitní Zadáno 20.04.2018 05.06.2018 13:00
Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb-část VIRT
nadlimitní Zadáno 20.04.2018 05.06.2018 13:30
Zajištění činnosti koordinátora BOZP stavby „Obnova Chebského hradu – 1. etapa – Obnova zdiva“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 18.04.2018 09:00
Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka stavby „Obnova Chebského hradu – 1. etapa – Obnova zdiva“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 18.04.2018 10:00
koordinátor BOZP - Areál Lokomotiva - přístavba šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 05.04.2018 12:00
Zajištění TDI - Areál Lokomotiva - Přístavba šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 04.04.2018 12:00
PD - Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb - II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 05.04.2018 15:00
Příprava území pro výstavbu RD a BD, kasárna Zlatý vrch, Cheb
podlimitní Zadáno 20.02.2018 08.03.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››