Veřejná zakázka: Výroba informačního bulletinu města Chebu – Chebské radniční listy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 825
Systémové číslo: P22V00000015
Evidenční číslo zadavatele: 9/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-031057
Datum zahájení: 03.05.2022
Nabídku podat do: 20.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výroba informačního bulletinu města Chebu – Chebské radniční listy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je opakovaná výroba 16 500 kusů informačního bulletinu města Cheb „Chebské radniční listy“.

Za tímto účelem zadavatel požaduje:

Tisk 16 500 kusů informačního bulletinu města včetně DTP (sazba a zlom) a následného konečného zpracování v intervalu jednou měsíčně, respektive dvanáctkrát ročně. Vybranému uchazeči poskytne zadavatel před tiskem každého vydání informačního bulletinu texty ve formátech DOC a DOCX , fotografie, loga a další grafické prvky v běžně používaných formátech (JPG, PDF, apod.). Společně s tím bude předána i obsahová maketa s požadovaným umístěním textů a grafických prvků na jednotlivých stránkách. Na základě těchto podkladů připraví vybraný uchazeč elektronickou verzi informačního bulletinu ve formátu PDF, kterou odevzdá do 2 dnů od předání podkladů zadavateli k závěrečné korektuře. Po následném provedení zadavatelem požadovaných změn bude realizován tisk.

Celkový požadovaný počet kusů informačního bulletinu bude vybraným uchazečem vyhotoven do 5 dnů od předání dokončené závěrečné korektury zadavatelem. Následně vybraný uchazeč předá neprodleně 369 kusů informačního bulletinu zadavateli a zbývajících 16 131 kusů předá distribuční společnosti stanovené zadavatelem – místo předání Cheb. Místem předání požadovaného počtu 369 kusů výtisků informačního bulletinu je sídlo objednatele náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb. Vedle toho předá vybraný uchazeč zadavateli také elektronickou verzi informačního bulletinu v plnobarevném provedení ve formátu PDF.

Technická specifikace tiskoviny:
formát A4, barevnost 4/4 na všech stranách, rozsah 20 stran - 16 stran na 80g LWC + 4 strany obálka na 115g KL, vazba V1, případně výjimečně může být požadován zadavatelem větší rozsah výtisku než stanovených 20 stran, konečný formát A4, balení po 100 kusech do fólie, zadavatel může výjimečně požadovat vložení dodaných materiálů do každého z požadovaných výtisků za cenu 0,20 Kč/ks bez DPH.
Úhrada za případný vícetisk (více než požadovaných 20 stran) bude stanovena jako průměrná cena jednoho listu výtisku vycházející z konkrétní nabídky uchazeče.

Dodací lhůta:
do 5 dnů od předání konečných podkladů pro tisk (po provedení závěrečné korektury) od zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 896 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky