Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 831
Systémové číslo: P22V00000021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-036724
Datum zahájení: 13.09.2022
Nabídku podat do: 07.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb pro zadavatele spočívající ve vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Dominikánského kláštera v Chebu (dům č.p. 219, č.p. 260, č.p. 123). Areál bývalého dominikánského kláštera s kostelem sv. Václava v Chebu je kulturní památkou, zapsanou do seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 30126/4-3712, je tedy kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. Současně leží na území městské památkové rezervace Cheb.
Cílem rekonstrukce je umístit do objektů kláštera provoz Základní umělecké školy (dále ZUŠ) a to v souladu s aktuálními požadavky školy, s minimálními zásahy do konstrukcí a dispozice celého areálu. Stavební úpravy budou navrženy tak, aby nedošlo k poškození historické hodnoty stavby, a v souladu s požadavky orgánů památkové péče.
1. fáze služeb - projektová příprava
2. fáze služeb - projektová dokumentace pro vydání společného povolení
3. fáze služeb - projektová dokumentace pro provádění stavby
4. fáze služeb - vypracování položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
5. fáze služeb - poskytnutí úkonů, služeb a inženýrských činností, které souvisejí s projednáním a provedením této dokumentace a se zajištěním pravomocného společného povolení projektované stavby
6. fáze služeb - poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele vyprojektované stavby v průběhu zadávacího řízení a provádění činnosti autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor investiční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky