Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ - projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb pro zadavatele spočívající ve vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Dominikánského kláštera v Chebu (dům č.p. 219, č.p. 260, č.p. 123). Areál bývalého dominikánského kláštera s kostelem sv. Václava v Chebu je kulturní památkou, zapsanou do seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 30126/4-3712, je tedy kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. Současně leží na území městské památkové rezervace Cheb.
Cílem rekonstrukce je umístit do objektů kláštera provoz Základní umělecké školy (dále ZUŠ) a to v souladu s aktuálními požadavky školy, s minimálními zásahy do konstrukcí a dispozice celého areálu. Stavební úpravy budou navrženy tak, aby nedošlo k poškození historické hodnoty stavby, a v souladu s požadavky orgánů památkové péče.
1. fáze služeb - projektová příprava
2. fáze služeb - projektová dokumentace pro vydání společného povolení
3. fáze služeb - projektová dokumentace pro provádění stavby
4. fáze služeb - vypracování položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
5. fáze služeb - poskytnutí úkonů, služeb a inženýrských činností, které souvisejí s projednáním a provedením této dokumentace a se zajištěním pravomocného společného povolení projektované stavby
6. fáze služeb - poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele vyprojektované stavby v průběhu zadávacího řízení a provádění činnosti autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.
Místo plnění: Cheb
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)
Kontakt: Zdeněk Pospíšil
e-mail: pospisilz@cheb.cz
tel: 354440533

Ing. Štěpánka Hamatová, administrátor VZ
E: stepanka.hamatova@cnpk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.11.2022 10:00
Datum zahájení: 13.09.2022 14:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: