Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ - projektová dokumentace
Odesílatel Štěpánka Hamatová
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.10.2022 11:18:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
Znění vysvětlení č. 2 je uvedeno v příloze této zprávy.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 7. 11. 2022 do 10:00 hodin
Ing. Štěpánka Hamatová
administrátor VZ


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č2.docx (56.63 KB)
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo Dominikán R2.docx (78.87 KB)