Veřejná zakázka: Údržba zeleně pro město Cheb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 826
Systémové číslo: P22V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-018233
Datum zahájení: 10.05.2022
Nabídku podat do: 13.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba zeleně pro město Cheb
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Cílem této veřejné zakázky je zajištění správy a údržby veřejné zeleně na vymezených plochách v katastrálním území města Cheb dle specifikace uvedených v Příloze č. 4 (Specifikace služby + ceník prací) a Příloze č. 5 (návrh Rámcové dohody) této zadávací dokumentace a v požadovaných termínech. Předmět plnění představuje především: sekání trávy, jarní a podzimní vyhrabání listí, stříhání živých plotů, likvidaci nežádoucích rostlin a přeprava všech vzniklých odpadů do určeného zařízení pro převzetí odpadů a další související nebo předmět plnění rozšiřující služby vztahující se k vytčenému cíli tak, aby byl zabezpečen kulturní vzhled udržovaných ploch a zeleň neohrožovala bezpečnost a zdraví občanů. Poskytovaná služba se týká veřejné zeleně, kterou tvoří rostliny nacházející se na veřejně přístupných plochách ve správě či majetku města Cheb s výjimkou ploch městských lesů, v podrobnostech uvedeno v příloze č. 4 této zadávací dokumentace, Mapa dotčených oblastí. Dále je součástí plnění veškerá doprava a předání vzniklého odpadu do stanoveného místa - Skládka Chocovice s.r.o. Náklady spojené s likvidací odpadu jdou v celém rozsahu k tíži zadavatele. Dodavatel zajišťuje na své náklady přepravu a předání odpadu.
Dodavatel je povinen mít zajištěnou pro plnění zakázky kapacitu pro zajištění služby ve finančním objemu předpokládané hodnoty zakázky nejméně 2 mil. Kč bez DPH za rok.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky