Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: DOSTA s.r.o.
IČO: 46887261
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 1 060 200,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 282 842,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 14.07.2022