Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba zeleně pro město Cheb
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 13.06.2022 10:00
Dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb – III.
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2022 03.06.2022 10:00
Dodávka IT vybavení do Přírodovědného centra DDM Sova v Chebu
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2022 25.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016