Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 28.02.2020 10:00
Letiště Cheb oprava TWY A-B-C-D-E
podlimitní Příjem nabídek 10.01.2020 05.02.2020 10:00
Vnitroblok Sadová – stavební úpravy uhelny a vnitrobloku
podlimitní Příjem nabídek 09.01.2020 17.02.2020 10:00
Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III
podlimitní Příjem nabídek 09.12.2019 10.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016