Veřejná zakázka: Lokomotiva sportovní hala – snížení energetické náročnosti – projektové a inženýrské služby s použitím metodiky BIM

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 918
Systémové číslo: P24V00000020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.06.2024
Nabídku podat do: 21.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lokomotiva sportovní hala – snížení energetické náročnosti – projektové a inženýrské služby s použitím metodiky BIM
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou projekční práce s použitím metodiky BIM za účelem vypracování projektové dokumentace, zajištění souvisejících inženýrských činností na snížení energetické náročnosti sportovní haly a související opatření.
Rozsah opatření:
• Zateplení fasády a soklu
• Nový fasádní plášť haly
• Výměna části okenních výplní otvorů
• Náhrada transparentní části fasády sportovní haly z polykarbonátu prosklenou konstrukcí
• Výměna části dveří a vrat
• Instalace venkovních stínících prvků na vybraná okna
• Rekonstrukce a zateplení střechy haly
• Zateplení ostatních střech
• Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla pro odvětrání haly a šaten
• Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu haly
• Kompletní rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace
• Kompletní rekonstrukce slaboproudé elektroinstalace
• Rekonstrukce výměníkové stanice včetně připojení nové větve pro VZT
• Instalace nabíjecí stanice pro elektromobily
• Instalace akumulační nádrže na dešťovou vodu

Navržená opatření jsou blíže specifikována v projektové studii „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Lokomotiva“ (viz příloha č. 6 této ZD).

Zadání pro elektroinstalace:
Kompletní rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvaděčů, zásuvek, vypínačů a další.

Další požadavky vyplývají z podmínek 37. výzvy OPŽP, ze které hodlá zadavatel čerpat část prostředků na realizaci díla (viz https://opzp.cz/).

Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění CDE prostředí pro BIM po celou dobu realizace projektu, tj. do vydání kolaudačního rozhodnutí.

Stupně projektové dokumentace a další činnosti, které jsou předmětem plnění:
• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
• Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
• Výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy