Veřejná zakázka: Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na 5. ZŠ Cheb – stavební práce pavilon dílen, výtah a zajištění bezbariérovosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 897
Systémové číslo: P23V00000046
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.11.2023
Nabídku podat do: 03.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na 5. ZŠ Cheb – stavební práce pavilon dílen, výtah a zajištění bezbariérovosti
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Tento projekt řeší modernizaci odborných učeben v pavilonu dílen a dále pak výstavbu výtahu a zajištění celkové bezbariérovosti.
Pavilon dílen:
Stavební práce spočívají v demontáži instalací elektro, vody a kanalizace. Odstraní se stávající podlahy a demontují se zabudovaná vybavení. Veškerá osvětlení budou nahrazena novým.
Stavební práce spočívají v instalaci nového elektrického vedení včetně zřízení nového elektrorozvaděče a instalace částí nového potrubí. Následně budou položeny nové podlahové krytiny, budou osazena nová umyvadla. Nakonec budou oškrábány, přeštukovány a vymalovány stěny učeben v plném rozsahu. Dále dojde k akustickým úpravám širokopásmovým akustickým podhledem. Vnitřní dešťové svody budou provedeny nově a budou přepojeny na patě stávajících svodů. V rámci pavilonu dílen budou osazeny VZT zařízení a klimatizační jednotky budou připojeny novým kondenzačním potrubím. Stavební práce se dotknou i malé tělocvičny z důvodu návaznosti objektu dílen a jeho stavebními úpravami v rámci zateplení, nového oplechování a rozvodu hromosvodu. Stavební úpravy se týkají východní stěny malé tělocvičny.
Výstavba výtahu:
Stavební práce spočívají ve vyzdění vnější výtahové šachty včetně zateplení, konstrukčně oddělené od nosných konstrukcí stávajícího objektu školy situované v rohu budovy u zadního vstupu. Výtah bude mít 5 nástupních stanic – 1. PP, mezipatro vstup z chodníku, 1. NP, 2. NP, 3. NP. Strojovna výtahu bude umístěna ve výtahové šachtě nad kabinou pod stropem 3. NP. Barva fasády bude barevně sladěna se žlutě okrovou barvou fasády. Pro výstup a nástup z výtahu budou vybourány potřebné otvory a po důkladném začištění instalovány v jednotlivých patrech výtahové dveře. Dále dojde k úpravě chodníku na přístavbu výtahu pro bezbariérový přístup.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky