Veřejná zakázka: Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 632
Systémové číslo: P19V00000075
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-041944
Datum zahájení: 22.11.2019
Nabídku podat do: 13.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace ulice Zemědělská v Chebu v místní části Háje. Součástí předmětu plnění je nový vodovodní řad, nová splašková kanalizace vč. čerpací stanice a výtlaku do stávající gravitační stoky, nové odvodnění, gravitační zeď, jenž umožní rozšíření chodníku v kritickém nepřehledném místě ulice a nový propustek převádějící vody Hájského potoka pod komunikací. Mimo těchto hlavních stavebních objektů jsou součástí i přeložky inženýrských sítí, nové veřejné osvětlení, sadové úpravy a mobiliář. Jedná se o I. etapu. Na tuto etapu bude navazovat rekonstrukce křižovatky Zemědělská x Blanická x K Hájům x Osvobození, která bude zadávána v samostatném zadávacím řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky