Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2019 11:23:12
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Doplnění zadávací dokumentace ze dne 12.12.2019:

Položky 163 a 171 uvedené v doručené žádosti (viz příloha této zprávy) a dále položky 145, 149, 150, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 13, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176 soupisu prací řeší provizorní propojení veřejného osvětlení. Toto osvětlení bude nutné provést pro osvětlení komunikace během výstavby. V rámci stavby bude ČEZ provádět přeložku kabelu do země včetně likvidace svých sloupů, na kterých je zavěšeno současné VO.

S ohledem na výše uvedené doplnění informací prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 13.01.2020.

Ing. Jiří Kurucz
úředník oddělení právního
odbor kanceláře starosty


Přílohy
- Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 09.12.2019.docx (13.15 KB)