Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2019 10:21:32
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18.12.2019:

Ano, vyfrézovaný materiál bude bezplatně uložen v areálu společnosti CHETES s.r.o.

Přílohu této zprávy tvoří doručená žádost o vysvětlení ZD ze dne 17.12.2019.

Ing. Jiří Kurucz
úředník oddělení právního
odbor kanceláře starosty


Přílohy
- Žádost o vysvětlení ZD ze dne 17.12.2019.docx (13.20 KB)