Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace ulice Zemědělská v Chebu v místní části Háje. Součástí předmětu plnění je nový vodovodní řad, nová splašková kanalizace vč. čerpací stanice a výtlaku do stávající gravitační stoky, nové odvodnění, gravitační zeď, jenž umožní rozšíření chodníku v kritickém nepřehledném místě ulice a nový propustek převádějící vody Hájského potoka pod komunikací. Mimo těchto hlavních stavebních objektů jsou součástí i přeložky inženýrských sítí, nové veřejné osvětlení, sadové úpravy a mobiliář. Jedná se o I. etapu. Na tuto etapu bude navazovat rekonstrukce křižovatky Zemědělská x Blanická x K Hájům x Osvobození, která bude zadávána v samostatném zadávacím řízení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)
Kontakt: Jiří Kurucz
e-mail: kurucz@cheb.cz
tel: +420 354440172
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.01.2020 10:00
Datum zahájení: 22.11.2019 12:22
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: