Veřejná zakázka: Stavební úprava komunikace ulice Nová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 857
Systémové číslo: P23V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-017739
Datum zahájení: 13.02.2023
Nabídku podat do: 02.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úprava komunikace ulice Nová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníků v ulici Nová. Součástí stavby je také rekonstrukce veřejného osvětlení, výstavba dešťové kanalizace a retenční nádrže.
Před zahájením stavby provede zhotovitel podrobné zpracování DIO, které nechá odsouhlasit DI PČR v Chebu a předloží jej na vědomí zadavateli a na jeho základě zajistí zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací.
Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci stavby bude prováděna přeložka NN distribuční soustavy, přičemž bude nutná koordinace stavebních prací s tímto zhotovitelem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky