Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Stavby IS, s.r.o.
IČO: 26403510
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 8
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 8
Konečná cena zakázky: 8 076 356,27 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 9 772 391,09 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 17.04.2023