Veřejné zakázky města Cheb

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Cheb.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vozidlo o celkové hmotnosti do 18t s pohonem 4x4 vč. příslušenství na zimní údržbu
CHETES s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2022 31.08.2022 10:00
Změna č. 28 Územního plánu Cheb
město Cheb
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2022 18.08.2022 10:00
Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022
město Cheb
nadlimitní Hodnocení 15.07.2022 18.08.2022 09:00
Dragounská 12: polyfunkční dům – stavební úprava se změnou užívání
město Cheb
podlimitní Vyhodnoceno 01.06.2022 21.06.2022 10:00
Dodání a montáž kolumbaria na chebském hřbitovu v Karlovarské ulici
město Cheb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2022 14.02.2022 12:00
Parkoviště Zlatý vrch uhelna
město Cheb
podlimitní Vyhodnoceno 27.12.2021 17.01.2022 10:00
Dodání jídelních setů
1.základní škola Cheb,Americká 36,příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2017 01.06.2017 09:00
všechny zakázky