Veřejná zakázka: Cheb - obnova městského opevnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 861
Systémové číslo: P23V00000010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-022417
Datum zahájení: 28.02.2023
Nabídku podat do: 20.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cheb - obnova městského opevnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je řešení havarijního stavu barokního opevnění na západní straně města Chebu v prostoru Krajinné výstavy Cheb dle projektové dokumentace vyhotovené společností Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO: 45308616 (dále též jen „dokumentace“).
Oprava se týká celé stěny 1 a stěny 2 ukončené 4 metry od hrany, navazující na stěnu 3.
Rozsah oprav:
- výměna koruny zdiva
- oprava oplocení
- výměna cihelné přizdívky
- oprava kamenných prvků
Celý líc zdiva z cihel bude rozebrán a výplňová malta na vnitřním zdivu bude odstraněna.
Při zdění přizdívky bude vždy použito cihel, které budou před zabudováním do stavby odsouhlaseny objednatelem. Zdění bude prováděno do vápenné malty s trasem. Všechny spáry, včetně stykové spáry s vnitřním zdivem, musí být zcela vyplněny maltou, aby se předešlo poruchám zdiva vlivem vymrzání zatékající vody.
Specifikace cihel pro opravu vnějšího líce hradební zdi:
- cihla klinkerová velký formát 290/140/65 mm pro vnější neomítané zdění;
- hrany cihly nebudou ostré, ale mírně stržené se zaoblením;
- mrazuvzdornost - odolnost min. 50 zmrazovacích cyklů;
- pevnost v tlaku - min. 30 MPa;
- nasákavost - maximálně 6 % hmotnosti;
- barva – odstíny ze vzorníku barev RAL 2001, 3012 nebo 8023.
Z první poloviny dodávky cihel budou zadavatelem odebrány jejich vzorky a odeslány do certifikační laboratoře pro posuzování shody stavebních výrobků (TZÚS Praha, s.p.) k ověření shody požadovaných výrobků. V případě, že vzorky nevyhoví požadované kvalitě, bude zhotovitel povinen zajistit výměnu všech dodaných cihel na stavbu včetně již zabudovaných na vlastní náklady.
Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu se Souhlasem s provedením stavebního záměru, vydaným MěÚ Cheb 3. 1. 2023, č.j. MUCH 601/2023.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky