Veřejná zakázka: Přestavba objektu bývalého KD Zlatý Vrch, Malé náměstí 2241/4, Cheb, na školní družinu a středisko volného času – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 796
Systémové číslo: P21V00000069
Datum zahájení: 01.10.2021
Nabídku podat do: 14.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přestavba objektu bývalého KD Zlatý Vrch, Malé náměstí 2241/4, Cheb, na školní družinu a středisko volného času – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace, zajištění veškerých inženýrských činností, výkonů a služeb a poskytnutí autorského dozoru pro plánovanou realizaci stavby s názvem: Přestavba objektu bývalého KD Zlatý Vrch, Malé náměstí 2241/4, Cheb, na školní družinu a středisko volného času, a to:
a) projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, na jejímž základě bude stavba povolena;
b) projektové dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby, projektu interiéru a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu, na jejímž základě bude stavba realizována.
Součástí předmětu veřejné zakázky je i zajištění související inženýrské činnosti v projektové přípravě a inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného stavebního povolení a následný výkon autorského dozoru při realizaci stavby.
Podrobnější specifikace je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 825 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky