Veřejná zakázka: Energetický posudek a PD na zateplení 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 406
Systémové číslo: P17V00000023
Datum zahájení: 08.06.2017
Nabídku podat do: 22.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetický posudek a PD na zateplení 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby a zpracování energetického posudku za účelem zateplení základní školy 3. ZŠ v Chebu. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a návrhu SOD.
Předmět veřejné zakázky musí být dále zpracován v souladu s Pravidly pro zadavatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020, tj. i Metodickým pokynem pro návrh větrání škol, které jsou dostupné na www.opzp.cz/dokumenty.
Na předmět plnění mohou být čerpány prostředky v rámci 70. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“, prioritní osa 5, investiční priorita 1, specifický cíl 5.1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků