Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2021 15:10:16
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje v příloze této zprávy odpovědi na doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v období od 26.11.2020 do 28.01.2021, na které ještě nebylo z jeho strany odpovězeno.
Doplnění PD, upravené soupisy prací a upravený návrh smlouvy (příloha č. 1 ZD) jsou uveřejněny v příloze této zprávy a dále v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky. Provedené změny jsou také uvedeny v opravném národním formuláři, který byl odeslán do Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění.
Z důvodu provedených změn došlo i k úpravě předpokládané hodnoty veřejné zakázky na částku 57 810 000 Kč bez DPH. Z předmětu plnění bylo také odstraněno vyregulování otopné soustavy.
S ohledem na obsah vysvětlení zadávací dokumentace, doplnění PD, úpravu soupisů prací a upravení termínů v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD) prodlužuje zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 03.05.2021.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Odpovědi zadavatele na doručené žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace.pdf (317.85 KB)
- Doplnění PD.zip (2.42 MB)
- Soupisy prací pro VZ.zip (579.57 KB)
- příloha č. 1 - návrh smlouvy o dílo - k doplnění.docx (111.62 KB)