Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření parkovacích míst + rekonstrukce VO v ul. Družstevní, Cheb
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.09.2019 09:26:38
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace z 9.9.2019

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, ve kterém jsou zohledněna veškěrá vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na uveřejnění soupisu prací se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 07.10.2019.


Přílohy
- 02-2018 - Rozšíření parkovacích míst v ulici Družstevní,Cheb (zadání).xlsx (123.22 KB)

Původní zpráva

Datum 09.09.2019 11:10:29
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace z 9.9.2019

1) V SO komunikace je ve výkazu výměr uvedena položka č. 67 - obrubník betonový chodníkový 25x10x25. Ve vzorových řezech tento uveden není. Je tato položka uvedena ve výkazu výměr správně? (nejmenší délka ve výrobě je 50cm)
2) V SO komunikace je ve výkazu výměr uvedena položka č. 68 - obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm - Je tato specifikace správná?
3) Ve výkazu výměr nejsou uvedeny obrubníky silniční betonové 100x15x25 a silniční nájezdové 100x15x15 (tyto jsou ve vzorových řezech). Bude opraven výkaz výměr?
Výkaz výměr byl již jednou opraven, a to správně, ve verzi z 3.9.2019 tato oprava však není zohledněna.