Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření parkovacích míst + rekonstrukce VO v ul. Družstevní, Cheb
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2019 10:02:09
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Po dohodě se správcem kolektoru byla položka č. 112 odstraněna ze soupisu prací. Úprava bude provedena správcem. Účastník do nabídky použije upravený soupis prací.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 30.09.2019.

S pozdravem
Eva Danihelková


Přílohy
- 02-2018 - Rozšíření parkovacích míst v ulici Družstevní,Cheb [zadání].xlsx (82.79 KB)

Původní zpráva

Datum 29.08.2019 13:41:58
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

v SO 101 komunikace je uvedena položka č.112 úprava kolektoru ve správě TEREA Cheb. Tato úprava však není v zadávací dokumentaci nijak technicky ani kvantitativně specifikována. Poskytne zadavatel specifikaci k těmto pracem, případně uvede požadovanou cenu za úpravu kolektoru?