Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření parkovacích míst + rekonstrukce VO v ul. Družstevní, Cheb
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.07.2019 10:19:20
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 29.07.2019 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, ke které uvádí následující:
Ad dotaz č. 1) Jedná se o nepřesnost, v soupisu prací je nově v položce č. 113 upraveno na 25 x 15 x 100 obrubník silniční.

Ad dotaz č. 2) Jedná se o položku č. 68, nově v soupisu rozděleno v položce č. 68 obrubník přechodový 100 x 15 x 15 - 25 a v položce č. 114 obrubník nájezdový 100 x 15 x 15.

Ad dotaz č. 3) Viz odpověď na dotaz č. 1 a 2.
S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 11.09.2019. Účastník je povinen do nabídky použít upravený soupis prací.


Přílohy
- Rozšíření parkovacích míst v ulici Družstevní, Cheb - upravený.xlsx (83.23 KB)

Původní zpráva

Datum 29.07.2019 15:12:37
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1) V SO komunikace je ve výkazu výměr uvedena položka č. 67 - obrubník betonový chodníkový 25x10x25. Ve vzorových řezech tento uveden není. Je tato položka uvedena ve výkazu výměr správně? (nejmenší délka ve výrobě je 50cm)
2) V SO komunikace je ve výkazu výměr uvedena položka č. 67 - obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm - Je tato specifikace správná?
3) Ve výkazu výměr nejsou uvedeny obrubníky silniční betonové 100x15x25 a silniční nájezdové 100x15x15 (tyto jsou ve vzorových řezech). Bude opraven výkaz výměr?