Veřejná zakázka: Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na 5. ZŠ Cheb – dodávka nábytku do učebny chemicko-fyzikální

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 876
Systémové číslo: P23V00000025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-025500
Datum zahájení: 14.06.2023
Nabídku podat do: 19.07.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na 5. ZŠ Cheb – dodávka nábytku do učebny chemicko-fyzikální
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do modernizované chemicko-fyzikální učebny.
Předmětem dodávky je vždy zboží nové a nerepasované. Předmět plnění musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách. Detailní specifikace a bližší požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 návrhu Kupní smlouvy (přílohou č. 1 návrhu Kupní smlouvy je Soupis předmětu plnění). Účastníci musí ve své nabídce blíže specifikovat jimi nabízený předmět plnění. Ze specifikace musí být jasné, že jsou splněny všechny požadavky zadavatele na předmět plnění. Požadované údaje (vyznačeny k doplnění) musí být doplněny do přílohy č. 1 návrhu Kupní smlouvy. Účastníci mohou navíc také předložit katalogy, produktové listy výrobce apod.
Předmět veřejné zakázky je realizován v rámci projektu podpořeného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP): Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na 5. základní škole Cheb, registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001665.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 640 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky