Veřejná zakázka: Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - IV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 839
Systémové číslo: P22V00000029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-040291
Datum zahájení: 09.09.2022
Nabídku podat do: 19.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - IV
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení dostavby stavby lávky pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu na Švédský vrch. Součástí veřejné zakázky je také vypracování realizační projektové dokumentace pro realizaci stavby. Dle této dokumentace bude stavby realizována.
Vybraný dodavatel na základě realizační projektové dokumentace zajistí aktualizaci harmonogramu výluk schválený Správou železničních dopravních cest (dále jen „SŽ“) a předloží jej zadavateli. Zadavatel má uzavřenou platnou smlouvu „O provedení omezení na síti SŽ“. Výluky budou hrazeny samostatně na základě uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a SŽ.
Zadavatel upozorňuje, že stavba bude realizována ve vícečetném elektrifikovaném kolejišti. Práce v kolejišti a blízkosti kolejiště mohou být zajišťovány pouze pracovníky mající povolení vstupu do provozované železniční dopravní cesty. Tato povolení včetně zajištění vedoucího prací musí zhotovitel zajistit.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 58 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky