Veřejná zakázka: Parkoviště Zlatý vrch uhelna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 810
Systémové číslo: P21V00000083
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.12.2021
Nabídku podat do: 17.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkoviště Zlatý vrch uhelna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je výstavba nového parkoviště a s tím související stavební úpravy.
Stavba bude rozdělena do 2 etap.
I. etapa:
SO 701 Stavebně konstrukční řešení SO 001b Bourací práce a příprava staveniště
SO 302 Dešťová kanalizace
SO 432 Nové veřejné osvětlení parkoviště
SO 102 Nové parkoviště
II. etapa:
SO 001a Bourací práce a příprava staveniště
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 431 Přeložka veřejného osvětlení
SO 101 Úprava vjezdu a parkoviště
SO 801 Sadové úpravy

Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr, která je přílohou č. 3 Zadávací dokumentace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 275 800 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor investiční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky