Veřejná zakázka: TDI - Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 681
Systémové číslo: P20V00000031
Datum zahájení: 14.05.2020
Nabídku podat do: 26.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDI - Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti stálého technického dozoru stavebníka (dále také jako „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby „Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu – III“. Činnosti TDI při stavbě nové lávky budou zajištovány tak, jak je popsáno v projektové dokumentaci ve stupni PDPS vypracované projekční kanceláří Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 18827527, dokumentaci RDS, kterou zpracovává zhotovitel stavby, v souladu s povolením stavby vydaným stavebním úřadem v Chebu č.j. MUCH 22671/2019/Heg ze dne 12.03.2019 a smlouvou o dílo na stavební práce. Přesná specifikace činností je uvedena v Příkazní smlouvě, která tvoří přílohou č. 2 ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky