Veřejná zakázka: PD - Rekonstrukce ulice Dyleňská v Chebu: úsek od č.p. 291 k pozemku č. 1746/3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 614
Systémové číslo: P19V00000057
Datum zahájení: 19.08.2019
Nabídku podat do: 02.09.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Rekonstrukce ulice Dyleňská v Chebu: úsek od č.p. 291 k pozemku č. 1746/3
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace za účelem rekonstrukce dopravní infrastruktury a chodníků vč. veřejného osvětlení a odvodnění komunikace v ul. Dyleňská, vybudování nového parkoviště pro osobní automobily, autobusové zastávky se zálivem. Společně s novým chodníkem bude vybudováno nové oplocení areálu Lokomotiva. V případě dostatečného šířkového uspořádání bude doplněn cyklopruh.
Projektová dokumentace bude rozdělena na etapy a stavební objekty (dle požadavku zadavatele). V rámci předmětu plnění dojde k vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR + DSP), vypracování projektové dokumentace k provedení stavby (PDPS), rozsah dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vč. rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb., který bude rozdělen po objektech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky