Veřejná zakázka: Změna č. 19 Územního plánu Cheb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 530
Systémové číslo: P18V00000081
Datum zahájení: 19.09.2018
Nabídku podat do: 05.10.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Změna č. 19 Územního plánu Cheb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je změna Územního plánu Cheb.
Zadavatel požaduje:
1. provedení aktualizace hranice zastavěného území;
2. vymezení plochy pro nový průmyslový park s funkčním využitím VS – plochy smíšené výrobní, částečně v ploše rezervy R155(VS) a dalším území mezi silnicí II/218 a pískovnou Dřenice (v souladu s aktualizovanými ZÚR KK);
3. zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Realizace předmětu plnění bude provedena na základě schválené Zprávy o uplatňování ÚP Cheb – viz příloha č. 1 návrhu SOD, zejména kapitoly E) písm. a) odst. 1 bod (1) a odst. 7 bod (50) a písm. f) (digitální podoba dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky