Veřejná zakázka: Arboristické práce ul. V Lipách a Americká, Cheb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 527
Systémové číslo: P18V00000078
Datum zahájení: 14.09.2018
Nabídku podat do: 26.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Arboristické práce ul. V Lipách a Americká, Cheb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou arboristické práce stromořadí v ul. V Lipách a v ul. Americká, při nichž budou na vybraných dřevinách v rámci rozsahu stanoveném projektem arboristických prací provedeny potřebné arboristické zásahy. Typ ošetření byl navržen vizuální metodou nadzemních částí stromů v červenci a srpnu 2016 a aktualizován v roce 2018. Na místě byla posuzována provozní bezpečnost stromů, stabilita, růstové defekty, sekundární výhony, poškození stromů (trhliny, dutiny) apod. Výběr stromů proběhl i s ohledem na jejich perspektivu a sadovnickou hodnotu. Technologie řezů je navržena v souladu s Arboristickým standardem: SPPK A02 002:2015 ,,Řez stromů“. Veškerá ošetření stromů budou prováděna technologickými postupy podle zásad uvedeného standardu, a to kvalifikovanou osobou v oboru arboristika.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky