Veřejná zakázka: Sběrný dvůr Cheb - východ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3
Systémové číslo: P12V00000003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 226546
Počátek běhu lhůt: 18.05.2012
Nabídku podat do: 04.06.2012 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sběrný dvůr Cheb - východ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zřízení a provozování sběrného dvora, sběr odpadů v rozsahu skupiny 20 Komunální odpady dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), shromažďování odpadů za podmínek vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, odvoz a předávání objemného odpadu a nebezpečných složek směsného komunálního odpadu oprávněným osobám dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně předávání zpětně odebraných elektrozařízení kolektivním systémům ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s., EKOLAMP s.r.o., s kterými má město Cheb uzavřenu smlouvu. K tomuto účelu nabídl zájemce sběrný dvůr, který bude sloužit pro potřeby občanů s trvalým pobytem v Chebu.
Sběrný dvůr splňuje tyto podmínky:
-umístění v katastrálním území: 65 09 19 Cheb ve spádové oblasti východ;
-723720 Podhrad, 755028 Starý Hrozňatov, 651079 Dřenice, 651061 Horní Dvory, 726435 Loužek, 726427 Chvoječná , 651052 Dolní Dvory, 651028 Hradiště, 768901 Tršnice, 650854 Klest, 650871 Střížov,
-minimální plocha sběrného dvora 1000 m2;
-umístění sběrného dvora je v souladu s platným územním plánem města Chebu;
-k plnění předmětu veřejné zakázky je užíváno úředně ověřené měřidlo (váha).
Předmět plnění zahrnuje tyto služby:
-provozování sběrného dvora v katastrálním území Cheb ve výše uvedené spádové oblasti s otevírací dobou od pondělí do soboty minimálně 44 hodin týdně;
-převzetí odpadů od občanů a předání odpadů oprávněným osobám ze zák. č. 185/2001 Sb.;
-nakládání s odpady musí být v souladu s zák. č. 185/2001Sb. v platném znění;
-vážení přijímaných odpadů musí provozovatel provádět na ověřeném měřidle;
-shromažďování, objednávání odvozu a předávání vyřazeného elektrozařízení kolektivním systémům, s kterými má město Cheb uzavřenu smlouvu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky