Veřejná zakázka: Výroba informačního bulletinu města Cheb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 133
Systémové číslo: P13V00000090
Evidenční číslo zadavatele: VZa 28/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 377829
Počátek běhu lhůt: 15.10.2013
Nabídku podat do: 31.10.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výroba informačního bulletinu města Cheb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je opakovaná výroba 22 000 kusů informačního bulletinu města Cheb „Chebské radniční listy“.
Za tímto účelem zadavatel požaduje:
Tisk 22 000 kusů informačního bulletinu města včetně dtp (sazba a zlom) a následného konečného zpracování v intervalu jednou měsíčně, respektive dvanáctkrát ročně. Vybranému uchazeči poskytne zadavatel před tiskem každého vydání informačního bulletinu texty ve formátech .doc a .docx a fotografie, loga a další grafické prvky v běžně používaných formátech (.jpg, .pdf, apod.). Společně s tím bude předána i obsahová maketa s požadovaným umístěním textů a grafických prvků na jednotlivých stránkách. Na základě těchto podkladů připraví vybraný uchazeč elektronickou verzi informačního bulletinu ve formátu .pdf, kterou odevzdá do 2 pracovních dnů od předání podkladů zadavateli k závěrečné korektuře. Po následném provedení zadavatelem požadovaných změn bude realizován tisk.
Celkový požadovaný počet kusů informačního bulletinu bude vybraným uchazečem vyhotoven do 5 dnů od předání dokončené závěrečné korektury zadavatelem. Následně vybraný uchazeč předá neprodleně 400 kusů informačního bulletinu zadavateli a zbývajících 21.600 kusů předá distribuční společnosti stanovené zadavatelem – místo předání Cheb. Místem předání požadovaného počtu 400 kusů výtisků informačního bulletinu je sídlo objednatele náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb. Vedle toho předá vybraný uchazeč zadavateli také elektronickou verzi informačního bulletinu v plnobarevném provedení ve formátu .pdf.
Zadavatel bude výjimečně požadovat vložení materiálů do informačního bulletinu. Cena za vložení materiálů nesmí být zahrnuta v nabídkové ceně uchazeče.
Technická specifikace tiskoviny:
formát A4, rozsah 16 stran, případně výjimečně může být požadován zadavatelem větší rozsah výtisku než stanovených 16 stran, barevnost 2/2 na všech stranách (barvy černá a modrá), papír bezdřevý ofsetový bílý nenatíraný – gramáž 70 g, vazba - skládané do sebe bez vazby, konečný formát A4, balení po 100 kusech do fólie, zadavatel může výjimečně požadovat vložení dodaných materiálů do každého z požadovaných výtisků.
Úhrada za případný vícetisk (více než požadovaných 16 stran) bude stanovena jako průměrná cena jednoho listu výtisku vycházející z konkrétní nabídky uchazeče.
Dodací lhůta:
do 5 dnů od předání konečných podkladů pro tisk (po provedení závěrečné korektury) od zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Osobně na podatelnu MěÚ Cheb umístěnou v ulici 26. dubna 4, 350 20 Cheb.

Poštou na adresu Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky