Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace
  • IČO: 47723475
  • Adresa:
    Goethova 26
    350 02 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_69.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání nového vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2013 21.03.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016