Profil zadavatele: 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3

  • Název: 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3
  • IČO: 70987165
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_162.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup elektrických sporáků s troubou
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2014 21.05.2014 12:00
Vybavení školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2014 23.05.2014 15:00
Oprava žákovských WC
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2013 08.07.2013 13:00
Nákup myčky do ŠJ
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2013 05.07.2013 10:00
Nákup elektrických kotlů pro ŠJ
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2013 05.07.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016