Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
IČO: 28576217
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 494 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 597 740,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 22.05.2023