Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa (ul. Mírová) – FÁZE II.
Odesílatel Veronika Gyepešová
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2022 13:21:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje v příloze této zprávy odpovědi na doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené dne 14.11.2022.
Upravený soupis prací a upravená zadávací dokumentace jsou uveřejněny v příloze této zprávy a dále v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky.
S ohledem na úpravu soupisu prací a termínu realizace v zadávací dokumentaci prodlužuje zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 16.12.2022.

Mgr. Veronika Gyepešová
úřednice odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Odpovědi zadavatele 15.11..pdf (159.98 KB)
- 2219J(1) - Rekonstrukce sídliště Spáleniště - VI.etapa - fáze II. - opravený rozpočet [zadání].xlsx (402.01 KB)
- Zadávací dokumentace2.pdf (333.06 KB)