Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka IT vybavení do Přírodovědného centra DDM Sova v Chebu
Odesílatel Gabriela Barthellová
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2022 14:08:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
s ohledem na doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje následující odpovědi:

Text původní zprávy žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10.4.2022:

V zadání není uvedeno jakým způsobem má být proveden amontáž interaktivního displeje , Zda se jedná o prostou montáž na stěnu na stěnový držák a jednoúčelové používání nebo je požadován pojízdný stojan s naklápěním pro víceúčelové používání a možnost přesunu dle potřeby v rámci organizace . V obou případech není specifikován ani typ držáku na zeď (pevný/ naklápěcí / otoční) ani typ případného pojízdného stojanu (elektrický / kolik poloh sklopení atd.) Děkujeme za odpověď

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10.4.2022:

Je požadován nástěnný posuv bez křídel, který umožní posouvat displeje s hmotností až 127 kg. Posuv bude založen na důmyslném mechanickém řešení a nebude vyžadovat pro svoji práci elektrickou energii. Zdvih cca 650 mm (viz. upravený soupis předmětu plnění).

Text původní zprávy žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14.4.2022:

Dobrý den,
obracím se na Vás ve věci vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Dodávka IT vybavení do Přírodovědného centra DDM Sova v Chebu".
V dokumentu "Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy - Soupis předmětu plnění - IT k doplnění .xlsx" uvádíte požadavek "Zařízení musí mít certifikaci ENERGY STAR". Vzhledem k tomu, že ENERGY STAR je vyžadován u produktů uváděných na americký trh, tak výrobci kteří neuvádí produkty na tento trh nemají důvod své produkty certifikovat dle této normy. Můj dotaz zní, zda budete akceptovat dodání displeje, který bude disponovat energetickým štítkem EPREL, což je evropská obdoba americké certifikace ENERGY STAR.
Ponecháním Vašeho požadavku v zadávací dokumentaci dochází k diskriminaci velkého okruhu uchazečů a tudíž k možnému nehospodárnému a neekonomickému použití veřejných prostředků, což je v přímém rozporu s principem zadávání veřejných zakázek.
Předem děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14.4.2022:

Zadavatel bude akceptovat zařízení, která budou disponovat i jinými certifikacemi obdobného charakteru, jako je ENERGY STAR viz. upravený soupis předmětu plnění.

S ohledem na odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ uveřejňuje změnu zadávací dokumentace a soupisu předmětu plnění u položky č. 1 Interaktivní displej – zvýrazněno červeně. Provedená změna v zadávací dokumentaci je zvýrazněna červeně v čl. 8 Způsob podání nabídky, lhůta pro podání nabídky a termín otevírání nabídek. Upravená zadávací dokumentace a upravený soupis předmětu plnění jsou uveřejněny v příloze této zprávy a dále také v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky.
S ohledem na výše uvedené změny se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 25.5.2022.

Ing. Gabriela Barthellová, DiS.
úřednice odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Zadávací dokumentace II.pdf (348.59 KB)
- Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy - Soupis předmětu plnění - IT k doplnění II.xlsx (78.43 KB)