Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávání nábytku, židlí a kartoték - 2021
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2021 10:25:20
Předmět Změna zadávací dokumentace

V souladu s ustanovením § 99 ZZVZ uveřejňuje zadavatel změnu zadávací dokumentace. V Zadávací dokumentaci jsou provedené změny vyznačeny červeně. Upraveny byly také přílohy č. 2 ZD (Specifikace zboží) pro každou část veřejné zakázky. Změna byla provedena také v návrhu rámcové kupní smlouvy. Změny jsou vyvolány úpravou způsobu hodnocení nabídek, kdy bude v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky hodnocena celková výše ceny v Kč bez DPH za 12 měsíců. Bylo také aktualizováno předpokládané množství odebíraného zboží, upraven požadavek u 2 položek židlí a doplněny jednotky rozměrů.
Upravené dokumenty (Zadávací dokumentace, přílohy č. 2 ZD pro každou část zakázky a návrh rámcové kupní smlouvy) jsou uveřejněny v příloze této zprávy a dále také v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky.
Dodavatelé jsou povinni použít nové dokumenty uveřejněné touto zprávou.
S ohledem na výše uvedené se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 09.06.2021.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (321.61 KB)
- Příloha č. 1 ZD - Rámcová kupní smlouva - k doplnění.docx (32.31 KB)
- Příloha č. 2 ZD - část 1. - Dodávka kancelářského nábytku.xlsx (31.54 KB)
- Příloha č. 2 ZD - část 2. - Dodávka židlí.xlsx (17.65 KB)
- Příloha č. 2 ZD - část 3. - Dodávka kovových kartoték.xlsx (15.22 KB)