Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb
Odesílatel Gabriela Barthellová
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.02.2021 10:25:33
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 17.02.2021 obdržel dvě následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
První dotaz ze dne 17.02.2021
Dobrý den, prosím o opravu VV :
V kapitole 05 – vnitřní vodovod je nesprávná hodnota u položky č.2 – má být 44,35 m
Děkuji a s pozdravem

Druhý dotaz ze dne 17.02.2021
Dobrý den, prosím o upřesnění,
která položka výkazu výměr obsahuje dveře vnější 900/2000 dřevěné s rámovou zárubní pozice v tabulce výrobků D 10 ?
Děkuji a s pozdravem

Odpověď zadavatele ze dne 19.02.2020 na obě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
Zadavatel opravil rozpočet, který se nachází v níže uvedené příloze.
Ze strany zadavatele došlo k opravě těchto položek:
vodovod opraven
dveře doplněny. p.č. 81, 82, 201, 202, 203, 204
S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09:00 hod. dne 05.03.2021.

Ing. Gabriela Barthellová
úřednice odboru kanceláře starosty


Přílohy
- 22092020D - Přírodovědné centrum při DDM Sova v Chebu [zadání].xlsx (701.02 KB)